Bảng giá gia hạn VinCA - Chữ ký số VINCA

LCS-CA là Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo Giấy phép cung cấp dịch vụ số 495/GP-BTTTT do Bộ TT&TT cấp. Hệ thống cung cấp dịch vụ của LCS-CAtuân thủ đầy đủ theo quy định của Luật giao dịch điện tử 51/2005/QH11, Nghị định 130/2018/NĐ-CP và Thông tư 06/2015/TT-BTTTT.

Thời gian sử dụng1 Năm2 Năm3 Năm4 Năm
Giá xuất hóa đơn VAT1.200.000đ2.150.000đ2.700.000đ3.000.000đ
Giá thực thanh toán700.000đ800.000đ1.100.000đ1.200.000đ

Hỗ trợ cập nhật chữ ký số lên thuedientu, hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội